• تحلیل کارایی صنایع با سطوح مختلف تکنولوژی (مطالعه موردی صنایع تولیدی ایران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1206
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه این یک واقعیت است که روند روزافزون رقابت جهانی، ارتقای فنی و تکنیکی اقتصاد را امری اجتناب ناپذیر نموده است و بهبود کیفیت، کاهش هزینه و … شرط لازم برای بقا، دوام، تدافع و یا تهاجم در بازارهای جهانی است.آنچه موجب این وضعیت می گردد و آنرا سهولت می بخشد تحولات فنی، بالا بردن کارایی و بهره وری است. این مهم در گروه های مختلف صنعتی از ویژگی های متفاوتی برخوردار است. بر این اساس، این مقاله کار ایی تکنیکی، فنی و مدیریتی صنایع با فناوری پیشرفته را بر اساس آمار و اطلاعات بنگاههای صنعتی با 10 نفرکارکن و بیشتر در ایران را در طی دوره 86-1379 مورد مطالعه و با سایر صنایع با سطوح تکنولوژی متوسط و پایین مورد مقایسه قرار می دهد. در این مطالعه کارایی صنایع با تکنولوژی مختلف با استفاده از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (dea)مورد سنجش قرار می گیرد. صنایع در این مطالعه نیز بر اساس معیار lall تقسیم بندی می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که صنایع با فناوری متوسط در مقایسه با سایر صنایع از کارایی بالاتری برخوردار هستند. صنایع با فناوری پایین با ناکارایی مدیریتی و همچنین صنایع با فناوری پیشرفته با کارایی فنی پایینی روبرو هستند. بر این اساس، در راستای افزایش کارایی صنایع با فناوری های مختلف، لازم است که در تخصیص بهینه منابع بین صنایع مختلف تغییراتی ایجاد شود و از آنجا که دانش اصلی ترین منبع توسعه پایدار و یادگیری مهم ترین فرآیند محسوب می گردد،لازم است سیاست ها در جهت یادگیری بیشتر تدوین شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها