همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1241
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته،به اهیمت نقش کارافرینان در توسعه اقتصادی دست یافتند. بیشتر تحقیقات صورت گرفته دربحث کارآفرینی به ویژگیهای شخصیتی و ساختاری پرداخته است، اما این پژوهش با هدف بررسی تاثیر چشم انداز استراتژیک به عنوان یکی از مهمترین مولفه های هوش سازمانی بر کارآفرینی بعنوان یکی از مهمترین مولفه های کارآفرینی به مرحله اجرا درآمده است. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 230 نفر از کارکنان آموزشی دانشگاه میباشد.ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های هوش سازمانی کارل آلبرخت و کار آفرینی(پرسشنامه استاندارد استیفن رابینز) که هر دو شامل روایی و پایایی مناسب بودند. نتایج تحلیل نشان داد بین چشم انداز استراتژیک و مولفه های کارآفرینی همبستگی بسیار بالا و مثبت وجود دارد. تا جایی که میزان همبستگی شاخص کارآفرینی 69/0 می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها