اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از مدل دیوید (مطالعه موردی: شرکت صنعت چوب شمال)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2851
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   تغییرات در محیط های درون و برون سازمانی از مهم ترین ویژگی های مورد توجه مدیران و برنامه ریزان استراتژیک می باشد لذا مدیران با این چالش روبه رو هستند امروزه بیشتر سازمان ها برای افزایش توانمندی ها، رشد و بقای بلندمدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامه ریزی استراتژیک می باشند. این برنامه ها ارتباط مستقیمی با سیاست ها، اهداف، ماموریت ها و ساختار سازمان دارد. از این رو برنامه ریزی استراتژیک با نگاه به آن عوامل تعیین می گردد. در پژوهش پیش رو محققین کوشیده اند تا با استفاده از فنون برنامه ریزی استراتژیک اعم از عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت) و عوامل خارجی (تهدیدها و فرصت ها) اهداف بلندمدت شرکت مذکور را مورد رصد و تحلیل و ارزیابی قرار داده و برای دستیابی به این اهداف، استراتژی های مناسب پیشنهاد دهند. در پژوهش پیش که روش تحقیق آن توصیفی از نوع مطالعه موردی است، ابتدا در دو حوزه و بهره گیری از مدل استراتژیک دیوید به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و بیانیه ماموریت شرکت صنعت چوب شمال تدوین پرداخته شده است سپس با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (efe) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (ife) در مرحله ورودی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (ie) استخراج شده است. در مرحله تصمیم گیری با استفاده ie و ماتریس swot به اطلاعات به دست آمده از جامعه آماری ماتریس، گزینه های مختلف استراتژی شناسایی و با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمی (qspm) اولویت بندی شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها