• ارزیابی کیفی پساب تصفیه خانه شهری عجب شیر جهت مصارف کشاورزی و فضای سبز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1672
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   از آنجایکه منابع تجدید شونده آب در هر اقلیم ارقام نسبتاً ثابتی می باشند، از اینرو بایستی سیاست ها و روش های اتخاذ شده در جهت حفظ و مصرف بهینه از این منابع ساماندهی گردد. بدین منظور جهت استفاده از پساب تصفیه خانه شهری عجب شیر در مصارف کشاورزی و فضای سبز، در سه نوبت از پساب خروجی این تصفیه خانه نمونه برداری انجام و برخی پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی اندازه گیری گردید. مقایسه مقادیر بدست آمده با استانداردهای سازمان محیط زیست نشان داد که تمامی پارامترها به غیر از میزان کلیفرم گوارشی، کل کلیفرم و تخم انگل مطابق با استانداردهای ارائه شده این سازمان برای مصارف کشاورزی و فضای سبز می باشد. طبقه بندی پساب تصفیه خانه عجب شیر از نظر طبقه متوسط قرار دارد و همچنین از نظر تاثیر بر نفوذ پذیری خاک نیز، در طبقه آبهای خوب قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که پساب این تصفیه خانه برای استفاده مجدد در بخش کشاورزی و فضای سبز مطلوب می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها