• پایش اتوماتیک توسعه شهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1022
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه شهرها با رشدی قابل توجه در حال گسترش و توسعه هستند، به طوری که فرایند توسعه شهرها در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات پیش روی پژوهشگران مسائل شهری و متخصصین سنجش از دور و فتوگرامتری است. در پژوهش حاضر چارچوبی برای تهیه نقشه از رشد و گسترش شهر و تغییرات شهری، شهر تبریز با استفاده از روش اتوماتیک حد آستانه گذاری که از اطلاعات طیفی و اطلاعات طیفی و مکانی استفاده می کند،با هدف تحلیل فرآیندهای رشد و گسترش شهر تبریز فراهم شده است. نتایج نشان می دهد که زمانی که از اطلاعات طیفی و مکانی استفاده می شود نسبت به حالتی که از تنها از روش طیفی استفاده می شود، به دقت بهتری در تشخیص رشد و توسعه شهر تبریز می رسیم. در این مقاله با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره لندست و با استفاده از تکینک های پردازش تصاویر ماهواره ای، توسعه شهری در مقطع زمانی 1368 تا 1389 را با تاکید بر گسترش فضای شهر تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها