• رابطه ای تعمیم یافته برای پیش بینی ویسکوزیته سینماتیکی نفت خام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 946
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  رابطه ای دو پارامتری برای پیش بینی ویسکوزیته سینماتیکی نفت خام، در ترم های دانسیته و نقطه جوش متوسط، توسعه یافته است. برای بدست آوردن این رابطه از داده های گزارش شده در منابع خارجی، داخلی و آزمایشات تجربی استفاده شده است. با استفاده از رابطه بدست آمده، خطای متوسط مطلق (aad) و حداکثر خطا (max dev) برای داده های مورد استفاده در رگرسیون بترتیب 1/64 و -9/00 درصد و برای سه سری داده که برای آزمایش دقت رابطه استفاده گردیده، بترتیب 2/62 و -6/45 درصد محاسبه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها