• مقایسه روش های anti-windup برای سیستم های تک ورودی-تک خروجی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1166
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   روش های متعددی جهت جلوگیری از پدیده windup در کنترلر در مراجع پیشنهاد شده است. در این مقاله تعدادی از این روش ها از طریق شبیه سازی کامپیوتری با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد دو روش مبتنی بر تخمین زننده و conditioning (حالت خاص روش پیشنهادی برای تجزیه کنترلر)برای سیستم های پایدار عملکرد بهتری دارند و روش سنتی نیز نزدیک به آنها عمل می کند. با اینکه روش استفاده شده برای محاسبه بهره در روش مبتنی بر تخمین زننده به پارامترهای مدل سیستم وابسته است ولی وقتی خطا ی اینکه روش استفاده شده برای محاسبه بهره در روش مبتنی بر تخمین زننده به پارامترهای مدل سیستم وابسته است ولی وقتی خطا ی d≠0 ممکن است پاسخ مناسب بهمراه نداشته باشد و از اینرو ما پیشنهاد می کنیم از تابع فیلتر شده سیستم که دارای d=0 است برای محاسبه بهره استفاده شود. برای سیستم های ناپایدار روش مبتنی بر تخمین زننده و روش پیشنهادی در این مقاله برای تجزیه کنترلر بهتر عمل می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها