• برآورد ارزش چرخه عمر مشتری برای تعیین استراتژی های توسعه یک محصول جدید بر مبنای مدل کانو، با مطالعه موردی در صنعت خودروسازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1497
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   این پژوهش، ضریب رضایت مندی ویژگی های محصول جدید را در قالب دو استراتژی توسعه که هر کدام شامل تعدادی گزینه برای توسعه است، با استفاده از پرسشنامه استاندارد کانو، در صنعت خودرو اندازه گیری نموده و با توجه به ارتباط رضایت و وفاداری، به جای شاخص وفاداری، شاخص رضایت مندی کانو لحاظ شده است. سپس با استفاده از اطلاعات مربوط به سوابق خرید مشتریان طی یک بازه زمانی مشخص(سه ساله)، و مدل تخصیص ویژگی های کانو به مراحل مختلف چرخه عمر محصول براساس مصاحبه با خبرگان، ارزش چرخه عمر مشتری در مراحل چرخه، محاسبه شده است. این روش نسبت به روشهای دیگر محاسبه ارزش چرخه عمر، نگاهی پیشنگر و استراتژیک دارد و می تواند روش موثری برای تخصیص بهینه منابع و مهندسی ارزش باشد چرا که از تخصیص بیهوده منابع بر ویژگی هایی که ارزش افزا نیستند و رضایت ایجاد نمی کنند ممانعت می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها