• بررسی سرعت موج برشی در مقاوم سازی ارگ تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 802
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   تبریز یکی از مهمترین مراکز شهری ایران می باشد که به علت واقع شدن بر روی گسل تبریز در مقاله حاضر مورد توجه می باشد. لذا در این مطالعه براساس داده های ایستگاه های لرزه نگاری واقع در استان آذربایجان شرقی به مدل سازی و بررسی خطر زمین لرزه بر روی یکی از ساختگاه های مهم این شهر پرداخته شد. ارگ تبریز یکی از قدیمی ترین سازه های این شهر می باشد که زمین لرزه ویرانگر قرن دهم این بنا را ویران کرد، ولی عملیات بازسازی در آن انجام گرفت که در حال حاضر مورد بازدید گردشگران می باشد. داده های زمین لرزه های ثبت شده در ایستگاه های لرزه نگاری از سال 1996 تا 2013 م مورد بررسی قرار گرفت و در حدود 12000 فاز حجمی قرائت گردید و نمودارهای زمان-مسافت و سپس سرعت های برشی در منطقه محاسبه گردید که چشمه شماره (1) بیشترین شتاب و چشمه شماره (32) کمترین شتاب را بر روی ساختگاه ایجاد می کند. با توجه به سرعت های موج برشی محاسبه شده در ایستگاه های لرزه نگاری استان مشخص گردید که بستان آباد بیشترین سرعت موج برشی در پوسته را دارا می باشد که این ایستگاه در 66.84 کیلومتری ساختگاه می باشد، می توان با استفاده از این سرعت موج برشی فرکانس را در منطقه محاسبه کرد و بازسازی و مقاوم سازی ارگ تبریز را به گونه ای انجام داد تا با سرعت برشی و فرکانسی سازه هم خوانی داشته باشد و پدیده تشدید در منطقه ایجاد نشود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها