اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه اثر فلوکونازول و گریزئوفولوین بر کچلی سر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 966
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: کچلی سر یک عفونت قارچی نسبتا شایع در کودکان است. برای سال های زیادی گریزئوفولوین، درمان خط اول این بیماری بوده است، هر چند از داروهای ضد قارچ خوراکی دیگری نیز در موارد متعدد استفاده شده است. هدف: مقایسه تاثیر درمانی فلوکونازول با گریزئوفولوین بر کچلی سر. روش اجرا: روش اجرا به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور بر روی 40 بیمار مبتلا به کچلی سر با استفاده از تشخیص بالینی و آزمایشگاهی قارچ شناسی بوده است. در این طرح به 19 بیمار به مدت 4 هفته فلوکونازول و به 21 بیمار به مدت 6 هفته گریزئوفولوین داده شد. بررسی بالینی و آزمایشات قارچ شناسی در شروع درمان و 8 هفته پس از شروع درمان صورت گرفت. یافته ها: دامنه سنی بیماران بین 16-1 سال و 32 نفر از بیماران پسر بودند. آزمایشات قارچ شناسی نشان داد که تریکوفیتون و روکوزوم در 16 مورد، تریکوفیتون ویولاسنوم هم در 16 مورد و میکروسپورم کانیس در 8 بیمار عامل بیماری بوده است. پس از 8 هفته، در گروه درمان شده با گریزئوفولوین در 16 نفر و در گروه تحت درمان با فلوکونازول در 15 نفر پاسخ درمانی کامل دیده شد که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: گریزئوفولوین همچنان خط اول درمان کچلی سر است و فلوکونازول به عنوان یک داروی جایگزین می تواند مورد نظر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها