• محاسبه بار بحرانی سازه های منظم بدون حرکت جانبی با استفاده از مقادیر ویژه مولدهای ضرب کارتزین مدل گراف سازه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1039
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با توجه به اینکه قالب ماتریس سختی بسیاری از سازه ها به گونه ای است که می توان آن را بصورت ضرب کارتزین ماتریس اتصال دو یا سه گراف نوشت، در نتیجه این مقاله سازه های منظم که قابل تعریف با این ضرب هستند، انتخاب شده و مدل گراف این سازه ها بوسیله ضرب کارتزین تجزیه شده و از مقادیر ویژه مولدهای این ضرب استفاده کرده و بار بحرانی سازه محاسبه می شود. نتیجه استفاده از این روش کاهش فضا و زمان رایانه ای مورد استفاده در محاسبات بار بحرانی خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم