• علوم انسانی (جامعه شناسی) به عنوان عامل تغذیه کننده رسانه های جمعی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 806
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقاله حاضر به پیوند گسست ناپذیر علوم انسانی و اجتماعی از یکدیگر می پردازد، و بطور خاص با برگرفتن از جامعه شناسی؛ مفهوم، جنبه های علمی و کاربردی آن را بررسی و تحلیل می نماید. در حالی که در جهان امروز و به ویژه در عصر حاضر انواعی از مسائل اجتماعی همواره در حال ظهور و پیدایش است، علم مستقلی لازم است تا به این وسیله آن ها را شناسایی و تشخیص داده، و راه حل های لازم و مؤثر را در جهت رفع آن ها ارائه دهد. با توجه به اینکه پویائی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... همواره در جریان است، نهادهای مختلف اجتماعی از نوع خانواده، الگوهای اقتصادی، روابط اجتماعی، و ارزش های اجتماعی- فرهنگی با تغییرات سریع و بی وقفه ای روبرو هستند. جامعه شناسی به عنوان داور و ارزیاب، تغییرات مطروحه را شناسائی و برحسب نیاز راه حل های مناسب را ارائه می دهد. بنابراین، علم جامعه شناسی زمینه های ایجاد و پایداری نظم اجتماعی را بالقوه فراهم می آورد. بطور مثال، در عصر حاضر که حدود 60 درصد جمعیت در سنین 49-15 سالگی؛ یعنی در سنین تأثیرپذیری قرار دارد، بیش از 52 درصد ورودی دانشگاه ها را در ایران دختران تشکیل می دهند مجموعه این قبیل شاخص ها بالقوه انتظارات جدید، خواسته های جدید، دگرگونی هنجارها و ... را به دنبال دارند. علمی که مطالعه این گونه تحولات در حیطه کاری آن است، همانا جامعه شناسی است. در عین حال، وسیله ای که منعکس کننده این گونه تصاویر جدید است طبیعتاً همانا رسانه های جمعی است. از این رو، رسانه های جمعی بدون غذای پژوهش های جامعه شناسی چندان تأثیرگذار نخواهند بود. رسانه های خبری از هر نوع خود نیاز به پشتیبانی و پشتوانه علمی و جامعه شناختی دارند، در غیر این صورت، یک نوع کم توجهی و انفعال نسبت به اینگونه رسانه های جمعی از سوی مخاطبین اتفاق می افتد. مطالعات کمی و کیفی از جوانان، زنان، دختران، خانواده، اشتغال، درآمد، هزینه ها و هر حوزه دیگری به تفضیل، خود تصاویری گویا از شرایط موجود و انتظارات و خواسته های پیش رو را در اختیار وسائل ارتباط جمعی می گذارد؛ بدین سان جامعه را هر چه بهتر و جامع تر می توان مهندسی کرد. در بخشی دیگر از پژوهش حاضر، مقاله به بررسی رویکرد وسائل ارتباط جمعی می پردازد؛ یعنی تا چه حد مطالعات اجتماعی را پشتیبانی می کند، تا چه حد از نتایج پژوهش ها استفاده می کند، و اینکه پل ارتباطی آن با پژوهشگران اجتماعی چگونه است؟

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها