• شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تاخیر پروژه های مسکونی با استفاده از تکنیک ahp فازی ( مطالعه موردی: شرکت عمران شهر جدید پردیس )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/26
  • تعداد بازدید: 209
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تاخیر پروژه های مسکونی با استفاده از تکنیک ahp فازی ( مطالعه موردی: شرکت عمران شهر جدید پردیس  )

  یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور، طرح های عمرانی آن است و موفقیت در اجرای طرح های عمرانی ساز و کارها و عواملی از جمله شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های موجود را می طلبد. هدف تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تاخیر پروژه های مسکونی با استفاده از تکنیک ahp فازی ( مطالعه موردی: شرکت عمران شهر جدید پردیس ) است.

  جامعه آماری این تحقیق را گروهی از خبرگان شرکت عمران شهر جدید پردیس و خبرگان دانشگاهی و صنعت که حداقل پنج سال سابقه کار داشته و متخصص در ارتباط با موضوع هستند، تشکیل می دهد. 10 نفر از این خبرگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای بخش تحلیل عاملی 130 نفر از افراد فعال در حوزه مسکن شهر جدید پردیس انتخاب شده اند. با استفاده از روش ahp و روش تحلیل عاملی تاییدی به رتبه بندی و تبیین میزان تاثیر عوامل پرداخته شده است. نتایج نشان داد ریسک مالی، ریسک سیاسی، ریسک سطح بازار و صنعت، ریسک مدیریتی، ریسک فنی، کیفی و عملکردی به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود تخصیص داده اند. میزان تاثیر عوامل در سطح جامعه آماری نیز نشان داد تمامی عوامل تاثیر گذار بوده اند و ریسک فنی، کیفی و عملکردی بیشترین میزان تاثیر را داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها