• بررسی عوامل موثر بر مدت زمان بستری بیماران با علت شکستگی در مراجعین زیر 10 سال

  نویسندگان :
  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/18
  • تعداد بازدید: 77
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی عوامل موثر بر مدت زمان بستری بیماران با علت شکستگی در مراجعین زیر 10 سال

  هدف: در این مطالعه قصد داریم فراوانی انواع شکستگی ها، علت و محل شکستگی و ارتباط بین ویژگی های دموگرافیک با عوامل فوق را بررسی کنیم و همچنین می خواهیم عوامل موثر بر مدت زمان بستری در بیماران بستری به علت شکستگی را بررسی کنیم.

  روش کار: بیماران 10 سال و پائین تر که در فاصله آگوست 2011 تا آگوست 2014 به دلیل تروما دچار آسیب ماکزیلوفاسیال شده بودند، تحت مطالعه قرار گرفتند نتایج: در این تحقیق 182 بیماران بستری شده به علت شکستگی در قسمت های مختلف صورت مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 2.64 ± 6.32 سال بوده و همچنین میانگین مدت زمان بستری برای این بیماران برابر 2.24 ± 3.21 روز می باشد.

  از 182 بیمار مورد مطالعه 116 ( 63.7 %) مرد و 66 ( 36.3 %) زن بودند. که از این تعداد بیماران 160 ( 87.9 %) به علت شکستگی بینی و 9 ( 4.9 %) به علت ماندیبول و 3 ( 1.6 %) ماگزیلا ، 10 ( 5.5 %) اربیت بودند . بیشترین فراوانی مربوط به سقوط بود. بحث: بین نوع شکستگی و علت شکستگی با جنسیت رابطه معنی داری وجود ندارد . همچنین بیمارانی که به علت تصادف با وسایل نقلیه در بخش ent بستری شده بودند نسبت به افرادی که به علت سایر عوامل که در این بخش بستری شده بودند ، بیشتر در بخش ent اقامت دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها