• مطالعه تطبیقی کهن الگوی رستاخیز در ایران دوره ساسانی و مصر باستان (مطالعه موردی سیمرغ ساسانی و بنو مصری)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/05
  • تعداد بازدید: 69
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  مطالعه تطبیقی کهن الگوی رستاخیز در ایران دوره ساسانی و مصر باستان (مطالعه موردی سیمرغ ساسانی و بنو مصری)

  پرندگان همواره از مصادیق اساطیری تمدن های باستانی بوده اند و پیشینه حضور آنها در هنر و فرهنگ تمدنهای باستانی جلوه های متفاوتی داشته است. با این فرض که در اساطیر ملل مختلف می توان نقاط مشترک و مولفه های یکسانی را جستجو کرد و این اسطوره های مشترک، به تشابه در نقش مایه ها نیز منتهی می شود؛ از این رو، میتوان با بررسی این مولفه ها به بن مایه مشترک و اصلی آنها دست یافت.

  در تحقیق پیشرو به بررسی تصاویر و نقوش سیمرغ درآثار هنری ساسانی و بنو در اساطیر و نگاره های مصر باستان با تکیه بر منابع تاریخی و آثار هنری باقیمانده پرداخته می شود، تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که میان این اساطیر چه نقاط مشترک وافتراق مهمی وجود دارد و آیا این اشتراکات حاصل یک بنیان فلسفی ابتدایی مشابه در این تمدنها می باشد. روش تحقیق، توصیفی، تحلیلی - تطبیقی و تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه ی استقرایی با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

  نتایج این پژوهش آشکار می سازد، که این اسطوره ها در برخی از ویژگی ها، نقاط اشتراک بارزی دارند که می توان به نامیرایی، عمر جاویدان، دشمن بدی، تولد دوباره، خودکشی و نداشتن جفت اشاره نمود؛ همچنین درنقش مایه ها داشتن هیبت قوی، بالهای پرندگان، پنجه های قوی و زیبایی از ویژگی های مشترک آنهاست و تمامی آنها حاصل یک باور فلسفی ابتدایی می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم