• شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر احساس حمایت سازمانی درک شده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/21
  • تعداد بازدید: 98
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر احساس حمایت سازمانی درک شده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

  کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه هر سازمانی، پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان محسوب می شوند. از این رو نیاز است که کارکنان همیشه به سازمان خود احساس تعلق داشته و نسبت به سرپرستان و همکاران خود احساس حمایت داشته باشند تا از بازدهی آنها کاسته نشود. در این پژوهش با مرور مطالعات موضوعی، بیست و شش معیار فرعی در پنج بعد اصلیِ مشخصات جمعیتی، ویژگی های شغلی، اقدامات منابع انسانی، بعد اجتماعی شغل و عدالت سازمانی شناسایی شدند.

  در ادامه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزار expert choice اولویت بندی عوامل اصلی و فرعی از منظر خبرگان انجام شد. با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه خبرگان در مورد وزن ابعاد نشان داد که عدالت سازمانی با وزن نسبی 0.247 در رتبه اول و پس از آن بعد اجتماعی شغل با وزن نسبی 0.215 در رتبه دوم و پس از آن اقدامات منابع انسانی با وزن نسبی 0.206 در رتبه سوم و عامل ویژگی های شغلی با وزن نسبی 0.194 در رتبه چهارم و مشخصات فردی با وزن نسبی 0.138 در رتبه پنجم قرار دارند.

  همچنین بعد از تعیین وزن نهایی زیرمولفه ها، عامل عدالت توزیعی با وزن نسبی 0.089 در رتبه اول، و پس از آن عامل عدالت تعاملی با وزن نسبی 0.84 در رتبه دوم و عامل عدالت رویه ای با وزن نسبی 0.073 در رتبه سوم قرار گرفتند. بیشترین عامل موثر در احساس حمایت سازمانی کارکنان عدالت سازمانی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها