• مقایسه ترکیب مصرفی گروه های بالا و پایین درآمدی خانوارهای شهری ایران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 68
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  مقایسه ترکیب مصرفی گروه های بالا و پایین درآمدی خانوارهای شهری ایران

  یکی از اهداف مهم هر سیستم اقتصادی بهبود مصرف خانوارها و افزایش رفاه جامعه است. جهت ارزیابی برنامه های اقتصادی و سیاستهای دولت، بررسی و مطالعه تغییرات مصرف خانوارها در برهه های زمانی مختلف ضرورت دارد . در این پژوهش جهت بررسی مصرف خانوارهای شهری در ایران کشش درآمدی گروه های هزینه ای مختلف در دو دوره زمانی ( 1377 - 1368 و 1399 - 1390 ) و دو گروه پایین و بالای درآمدی برآورد و کالاهای مصرفی خانوارها به کالاهای ضروری و لوکس طبقه بندی شده است.

  برای تخمین مدل های رگرسیونی از روش gmm استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش معادلات رگرسیونی حاکی از آن است که کشش درآمدی کالاهای خوراکی ، بهداشت و درمان، لوازم و اثاث منزل برای هر دو گروه درآمدی و طی هر دو دوره زمانی کمتر از واحد بوده وبه عنوان کالاهای ضروری تلقی می شوند.

  برای پنج گروه بالای درآمدی طی دوره 1390 تا 1399 همه گروه های هزینه در طبقه کالاهای ضروری قرار گرفتند؛ با این حال در پنج گروه کم درآمد طی این دوره گروه های کالایی پوشاک و کفش، مسکن، تفریح و فرهنگ و هزینه های متفرقه در طبقه های کالاهای لوکس قرار گرفتند؛ و این بیانگر بدتر شدن وضعیت مصرف خانوارهای کم درآمد نسبت به خانوارهای پردرآمد در سال های 1399 – 1390 نسبت به سال های 1377 - 1368 بوده است. براین اساس ضرورت دارد دولت با تدوین برنامه ها و سیاست های هدفدار به نحوی سیاست های حمایتی خود را طراحی کنند که بیشترین تاثیر را جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارهای کم درآمد داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها