• مفهوم مال با تاکید بر شناسایی ضرر در مسئولیت مدنی در فقه و در نظام حقوقی کامن لا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/01
  • تعداد بازدید: 109
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  مفهوم مال با تاکید بر شناسایی ضرر در مسئولیت مدنی در فقه و در نظام حقوقی کامن لا

  امروزه با توجه به گسترده شدن روابط اجتماعی انسانها در زمینه های اعم از روابط مالی و غیرمالی، نیز به باز شناسی مفهوم مال با توجه به گستردگی روابط و احتمال روز افزون ورود زیان و ضرورت جبران خسارت بیشتر احساس می شود.

  لذا بر مبنای تعریف هایی که از مال ارائه شود ضرر و خسارتی که به آن وارد شده و قابل جبران باشد نیز تغییر پیدا می کند و به دنبال آن مسئولیت مدنی حقیقی یا حقوقی افراد، متفاوت می شود. بعلاوه جبران بسیاری از خسارات معنوی نیز در قالب جبران عینی، بدلی خواهد بود.همچنین تئوری های مسئولیت مدنی نیز که در هر حوزه ای از مسئولیت اتخاذ می شود در مفهوم ضرر وارد آمده و نیز جبران آن موثر است.

  بناراین ضروری می نماید مفهوم مال به منظور شناسایی ضررهای وارد آمده ناشی از گسترش روابط مالی و غیرمالی و در کنار آن اصل جبران کامل خسارات، بررسی می شود. سوال اصلی: مفهوم مال یا مالیت از منظر مسئولیت مدنی و تشخیص شناسایی ضرر چیست؟ فرضیات تحقیق؛ با توجه به اینکه جبران عمده ضررها به صورت مالی است، شناسایی مصادیق دیگری از مال من جمله اموال معنوی و منافع ممکن الحصول می تواند شناسایی مصادیق جدیدتری از ضررهایی که به اموال وارد می شود مانند ضرر معنوی و عدم النفع موثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها