• شناسایی زمینه های تجدد در دوره پهلوی اول و دوم

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/04
  • تعداد بازدید: 138
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  شناسایی زمینه های تجدد در دوره پهلوی اول و دوم

  باستان گرایی، مدرنیسم اجباری و دیگر سیاستهای فرهنگی عصر پهلوی سرانجام به بروز شکافها، تعارضات و تنش های فرهنگی در جامعه ایران منجر شدند.

  هویت ایرانی در طول تاریخ علی رغم تاثیرپذیری از برخوردهای فرهنگی و تمدنی متعدد و نیز تحمل فرازونشیب ها، به ویژه قرارگرفتن در معرض تهاجمات اقوام دور و نزدیک، همچنان توانسته بود بر یک محور و اساس واحد، تداوم خود را در بستر تاریخ تثبیت کند اما با ظهور تجددگرایی و مدرنیسم، به دلیل توجه و پرداختن بیش از حد ایرانیان به ظواهر تمدن جدید ( تمدن غرب ) سرانجام در میان عناصر این هویت ( به ویژه در میان دو عنصر عمده دینی و ملیت ) شکاف ایجاد شد و در این مدت، بیش ازهرچیز سیاست های تجددگرایانه مبتنی بر ترویج الگوهای باستانی ایران و افراط در تقلید از ظواهر نوین غرب، در ایجاد این بحران موثر بودند؛ چنان که می توان ادعا کرد انقلاب 1357 در ایران، درواقع واکنش به این بحران هویت بود.

  مقاله حاضر با بهره گیری از روش تاریخی و شیوه توصیفی - تحلیلی، در راستای اثبات این مدعا می کوشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها