• سنجش تفکر استراتژیک بر اساس الگوی عناصر تفکر استراتژیک جین لیدکا در گروه صنعتی نیرو موتور شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/15
  • تعداد بازدید: 103
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  سنجش تفکر استراتژیک بر اساس الگوی عناصر تفکر استراتژیک جین لیدکا در گروه صنعتی نیرو موتور شیراز

  در عصر حاضر، دغدغه ی سود و زیان مدیران، به دغدغه ی بود و نبود تبدیل شده است. شرکت نیرو موتور که در صنعت تولید موتور سیکلت فعالیت می کند و در این تحقیق به آن پرداخته ایم با تهدیدات و رقابت شدیدی در این حوزه روبروست. لذا این شرکت برای بقا و رشد در صنعت خود باید مزیتی بالاتر از رقیبان خود داشته باشد. با توجه به اینکه اصول اولیه و شرط لازم موفقیت هر شرکتی در استراتژی آن نهفته است، این شرکت باید در وهله ی اول، تفکر استراتژیک داشته باشد و در وهله ی دو، سراغ برنامه ریزی استراتژیک برود. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود.

  هدف کلی پژوهش حاضر، سنجش میزان بکارگیری تفکر استراتژیک بر اساس الگوی عناصر تفکر استراتژیک جین لیدکا در شرکت نیرو موتور شیراز می باشد. در این تحقیق برای دست یابی به اطلاعات بخش نظری از روش های مختلف کتابخانه ای مانند مراجعه به منابع علمی، کتاب ها، مجلات معتبر، مقالات و پایان نامه های مربوط به موضوع و جستجوی رایانه ای در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی مختلف استفاده شده است.

  برای اطلاعات مربوط به شرکت نیرو موتور از اسناد و مدارک موجود درشرکت و سایت مربوط به شرکت استفاده شده است. مطالعات انجام شده در این تحقیق در راستای شناسایی مولفه های اصلی الگوی عناصر تفکر استراتژیک جین لیدکا در شرکت نیرو موتور صورت پذیرفت . این بررسی ها با آزمایش سوال های تحقیق از طریق پرسشنامه همراه گشت و در نهایت مشخص شد که تفکر استراتژیک جین لیدکا در این شرکت به صورت فراگیر مورد استفاده می باشد، اما به نحو مطلوب و اثربخش و به طور کامل به کار گرفته نمی شود.

  در این تحقیق به سوال و فرضیه ی اصلی تحقیق که آیا در شرکت نیرو موتور، تفکر استراتژیک بر اساس الگوی عناصر تفکر استراتژیک جین لیدکا ( الگوی جین لیدکا ) اجرا می شود رسیده ایم و این امر در شرکت به عنوان رویه ی فراگیر مورد استفاده قرار می گیرد و در مورد سوالات و فرضیات فرعی، تمام فرضیات ما تایید شدند و در شرکت برقرار می باشند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها