• بررسی چالش های تدریس آنلاین در فضای مجازی از دید معلمان دوره راهنمایی شهر تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/22
  • تعداد بازدید: 90
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی چالش های تدریس آنلاین در فضای مجازی از دید معلمان دوره راهنمایی شهر تبریز

  هدف اصلی این پژوهش تعیین چالش های تدریس آنلاین از دید معلمان دوره راهنمایی شهر تبریز است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی به انجام رسید. جامعه این پژوهش، معلمان و والدین دوره راهنمایی شهر تبریز هستند، موارد پژوهش، تعداد 40 نفر است. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاری استفاده شد. روایی مصاحبه ها توسط استاد راهنما تایید گردید. در این پژوهش پایایی روش کیفی از طریق تهیه و بکارگیری چارچوبی مدون برای مصاحبه کنترل می شود.

  این چارچوب مدون پس از تایید استادان و اطمینان از کارایی آن در پوشش اهداف در تمام مصاحبه ها به کار گرفته شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش اسمیت و همکاران استفاده گردید. براساس مصاحبه ها چالش های تدریس آنلاین عبارت بودند از نبود تعامل دو طرفه، نداشتن سواد رسانه ای، بروز نبودن، عدم توجه به ارزشیابی، تهدید آموزشی، اهمال کاری تحصیلی، بروز آسیب روانی – جسمی، وجود مشکلات اقتصادی وناتوانی مالی، عدم توجه به ارزشیابی دانش آموزان، ضعف در بازخورد آشکار شد همچنین در خصوص دیدگاه معلمان در باب چالش های استرس دانش آموزان از دید معلمان دوره راهنمایی شهر تبریز دو کدانتخابی با عنوان های نگرانی در فراهم شدن و انجام امورات تحصیلی و آسیب های روانی دانش آموزان (تندخویی و پرخاشگری) آشکار شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم