• تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه : بانک سینا شهر تهران)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 109
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه : بانک سینا شهر تهران)

  موضوع اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. جامعه آماری کارکنان بانک سینا شهر تهران در منطقه ۱ می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی ، ۱۸۰ نفر بعنوان جامعه انتخاب شدند و از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید.

  همچنین از آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار ۱9 spss برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان تاثیر معنادار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها