• حمایت اجتماعی ناکافی: تجربه زیسته همسران جانبازان استرس پس از سانحه جنگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/01
  • تعداد بازدید: 197
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  حمایت اجتماعی ناکافی: تجربه زیسته همسران جانبازان استرس پس از سانحه جنگی

  مقدمه و هدف: استرس های جنگ موجب مشکلات شدیدی در فرد و خانواده می شود. زنان و همسران جانبازان اعصاب و روان قربانیان غیرمستقیم جنگ می باشند. استرس های زیادی بر خانواده این بیماران وارد است که سبب مشکلات متعدد و بار ذهنی زیاد و فشار روانی سنگینی برهمسران جانبازان می گردد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تجارب زیسته در همسران جانبازان تحت استرس پس از سانحه انجام گرفت .

  روش کار: این مطالعه با رویکرد کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با 12 نفر از همسران جانبازان ptsd انجام شد. داده ها با روش تحلیل محتوی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: تم اصلی این پژوهش حمایت اجتماعی ناکارآمد بود که از سه تم فرعی (عدم درک اجتماعی، انگ اجتماعی و مشکلات اقتصادی) تشکیل شده بود. بحث: انگ و عدم درک اجتماعی و مشکلات اقتصادی از مهمترین چالش های زندگی در همسران جانبازان تحت استرس حاد پس از سانحه می باشد. آموزش و افزایش آگاهی مردم و اجتماع نسبت به آنکه این جانبازان روزی قهرمانان این کشور بودند. لذا احترام و کمک به حفظ شان و جایگاه اجتماعی آنها امری ضروری تلقی می گردد. همچنین تاکید بر ارزشهای فرهنگ شهادت طلبی و ایثار در جامعه و ترویج آرمان ها و ارزش های جنگ در رسانه های عمومی یکی از ضروریت های لازم به نظر می رسد. زیرا با حمایت های اجتماعی می توان سلامت عمومی و کیفیت زندگی جانبازان و همسران آنها را ارتقاء بخشید .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها