• نقد مسائل فرهنگی و هنری جامعه در اشعار مکتب ارّانی، با تکیه بر شعر خاقانی شروانی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/09
  • تعداد بازدید: 92
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09103159821

  نقد مسائل فرهنگی و هنری جامعه در اشعار مکتب ارّانی، با تکیه بر شعر خاقانی شروانی

  جامعه شناسی ادبیات، یکی از شاخه های جامعه شناسی است که به مطالعه و بررسی در محتوای ادبیات به عنوان «هنر کلام» و شناخت جوهر اجتماعی آن می پردازد؛ زیرا آثار ادبی، به طور نا محسوس، تصویر هنرمندانه از واقعیت های اجتماعی هر جامعه ای را نشان می دهند و با تحلیل و بررسی جامعه شناسانه این آثار، می توان تا حدّ قابل توجهی به وضعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری هر جامعه، آگاهی پیدا کرد.

  در پژوهش پیش رو که به روش تحلیلی-توصیفی انجام گرفته است، اشعار خاقانی شروانی، به عنوان یکی از نمایندگان شاعران مکتب ارّان، از دیدگاه نقد مسائل فرهنگی و هنری جامعه، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، مضامین هنری و فرهنگی جامعه که مورد نقد خاقانی قرار گرفته اند، استخراج و مورد تحلیل واقع شده است. هدف آن است تا با تحلیل متن ادبی منتخب و نشان دادن ظرفیت آن در به تصویر کشیدن انتقادهای فرهنگی و هنری، شناخت درستی از زیرساختارهای اجتماعی و فکری دوران شاعر و گفتمان های فرهنگی رایج در آن روزگار ارائه گردد. نتایج این پژوهش، جامعه دوران شاعر را جامعه ای بحران زده و گسسته از نظر فرهنگی و هنری و دارای فرهنگی ایستا نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها