• بررسی تاثیر اطلاعات عملکرد نسبی بر حمایت سازمانی ادراک شده و رفتارشهروندی سازمانی (مطالعه موردی: بیمارستان های شهرستان کرمان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/08
  • تعداد بازدید: 32
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اطلاعات عملکرد نسبی بر حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آن ها می پردازد، که سودمندی اطلاعات از دید کارکنان، عملکرد نسبی و هویت حرفه ایی کارکنان رابطه بین اطلاعات عملکرد نسبی و حمایت سازمانی ادراک شده را تعدیل می نماید. در این پژوهش کلیه بیمارستان های شهرستان کرمان اعم از دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

  داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه ها به پرستار مترون و سرپرستار بخش زنان و زایمان بیمارستان ها توزیع  و جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین اطلاعات عملکرد نسبی کارکنان وحمایت سازمانی اداراک شده و همچنین بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها