• بررسی تاثیر نگرش و تعهد حرفه ای بر تمایل و رفتار خود توسعه ای همراه با اثر تعدیل گری حمایت سازمان و حمایت سرپرست

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/15
  • تعداد بازدید: 39
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  شناسایی عوامل موثر در فعالیتهای یادگیری و توسعه مهم هستند زیرا نشان می دهد که علاوه بر افراد، زمینه ها یا موقعیتهایی نیز ممکن است خودتوسعه ای را تسهیل نمایند. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی تاثیر نگرش و تعهد حرفه ای بر تمایل و رفتار خود توسعه ای  همراه با اثر تعدیل گری حمایت سازمان و حمایت سرپرست می باشد. تحقیق حاضر مطالعه ای توصیفی پیمایشی است که 949 نفر از پرستاران بالینی بصورت تصادفی شرکت نموده و به پرسشنامه های استاندارد پاسخ دادند.

  در نهایت داده ها با آزمون تحلیل مسیر و با نرم افزار لیزرل 75/8  مورد تجزیه و تحلیل تحلیل قرارگرفتند. نتایج تحقیق نشان داد نگرش اسلامی به کار، عامل اساسی در ایجاد رفتار خودتوسعه ای می باشد ضمن آنکه مدیران با اعتقاد به ارزش توسعه، حمایت واضح و مشهود ازکارکنان و تقویت آموزه های دینی می توانند سبب افزایش تمایل پرستاران برای خود توسعه ای شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها