• ارزیابی توسعه گردشگری اردبیل با استفاده از مدل سوات (swot): مطالعه موردی شهر اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/17
  • تعداد بازدید: 27
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  صنعت گردشگری امروز در اغلب کشورهای جهان، به‌ویژه جهان سوم، کلید اقتصادی به شمار می‌رود تا جای که در کشورها گردشگری بیش از سایر برنامه‌های توسعه در اولویت قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) وعوامل بیرونی (فرصت­ها و تهدیدها) پیش روی توسعه گردشگری شهر اردبیل به نگارش در آمده است. این تحقیق یک تحقیق توصیفی- تحلیلی محسوب می‌باشد، هرچند این پژوهش بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است، بر اساس نحوه گردآوری داده‌‌ ها و ماهیت داده‌ها از نوع کیفی است.

  جهت جمع آوری اطلاعات ابتدا از طریق مصاحبه به روش دلفی شناسایی عوامل اصلی صورت گرفته است، سپس با تکنیک  swot به شناسایی نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدات شهر اردبیل از نظر گردشگری پرداخته شده است. بنابراین جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصین حوزه گردشگری می باشند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عواملی همچون برگزاری دوره های مقدماتی و عالی برای مدیران دفاتر مسافرتی، شناسایی و معرفی پتانسیل های جذب گردشگر، وجود مدیران، کارکنان و تورگردانان متعهد و دلسوز با علاقه و انگیزه و... بالاترین ضریب نقاط قوت را به خود اختصاص داده است. عواملی همچون عدم وجود راهنماهای توریست کافی مسلط به زبانهای روسی و عربی، عدم وجود برنامه مناسب جهت توسعه تورهای ورودی و... بالاترین ضریب نقاط ضعف را به خود اختصاص داده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها