• عوامل موثر بر نسبت نگهداشت وجوه نقد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/18
  • تعداد بازدید: 25
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  در پژوهش حاضر، ارتباط بین فرصت­های رشد و ریسک با نسبت نگهداشت وجوه­نقد مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر فرصت­های رشد و ریسک بر نسبت نگهداشت وجوه­نقد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد .این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع تحقیقات همبستگی محسوب می­شود و ارتباط بین متغیرهای تحقیق بر مبنای مدل‌ رگرسیونی و به شیوه پانل مورد بررسی قرار گرفته است.

  نمونه آماری شامل 121 شرکت از جامعه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشدکه داده­های موردنیاز آنها در دوره زمانی 1395- 1399از بانک­های اطلاعاتی معتبر نظیر تدبیرپرداز و ره­آورد نوین استخراج شده است. یافته ­های تحقیق بیان می­کند که بین فرصت­های رشد و نسبت نگهداشت وجوه­نقد، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین بین ریسک شرکت و نسبت نگهداشت وجوه­نقد، رابطه معکوس و معنادار برقرار است. در نهایت تأثیر همزمان متغیرهای فرصت­های رشد و ریسک شرکت بر نسبت نگهداشت وجوه­نقد مورد تأیید قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها