• بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر نشاط سازمانی در صنعت بیمه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/23
  • تعداد بازدید: 40
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه در یک سازمان است چرا که  نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد. امروزه سازمانها هزینه های بالایی جهت جذب و نگهداری منابع انسانی صرف می کنند تا در عرصه رقابت از سایر رقیبان عقب نمانند. منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثربخش به کار گرفته و باعث نشاط سازمانی خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر نشاط سازمانی در صنعت بیمه  است.

  در این پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، پس از مرور پژوهش های پیشین، ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار 118 کارمند و کارشناس بیمه با روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردیده بودند قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و smart pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر نشاط سازمانی در صنعت بیمه تاثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها