• اثر عرض اولیه سکوی موج شکن های سکویی شکل پذیر بر نیم رخ تغییر شکل یافته و عرض فرسایش یافته سکو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 897
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تخریب تعدادی از موج شکن های توده سنگی سنتی در سال های اخیر منجر به بازنگری و ارزیابی دقیق تر فرآیند اندرکنش موج- سازه گردیده است و در این راستا ساخت سازه هایی که هماهنگ با طبیعت کار کنند، مدنظر قرار گرفته است. موج شکن های سکویی نوعی متداول از موج شکن های توده سنگی شکل پذیر می باشند که با مصالح سبکتر نسبت به موج شکن های سنتی، طراحی و اجرا می گردند. وجه جلوی این موج شکن ها دارای سکویی است که عموماً در بالای تراز سطح ایستابی قرار می گیرد. این موج شکن ها در برابر حمله موج طرح، اجازه تغییر شکل دارند. جابجایی آرمورهای سنگی در نخستین مرحله عمر این سازه ها، امری طبیعی بوده و بنابراین پس از جابجایی سنگ ها و تشکیل نیم رخ، سازه تقریباً در حال تعادل استاتیکی و یا دینامیکی خواهد بود. در این تحقیق ابتدا چگونگی عملکرد موج شکن های سکویی شکل پذیر بر اساس مشاهده های آزمایشگاهی در فلوم موج بررسی شده است. سپس اثر عرض اولیه سکوی موج شکن بر نیم رخ تغییر شکل یافته جلویی سازه و همچنین مقدار عرض فرسایش یافته آن در اثر برخورد موج مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این پدیده ها، تأثیر تغییرات مشخصات امواج از جمله ارتفاع موج و پریود موج و همچنین پارامتر سازه ای عرض سکو مورد ارزیابی قرار گرفته اند. امواج تابیده شده به مدل مقطع موج شکن از نوع امواج نامنظم و طیف انرژی موج مورد استفاده، طیف موج jonswap می باشند. در مجموع بیش از 30 آزمایش انجام شده است. نتایج نشان آن است که شکل نیم رخ تغییر شکل یافته آرمور به عرض اولیه سکوی موج شکن بستگی نداشته و با تغییر مشخصات موج برخوردی به سازه تغییر خواهد نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها