• بررسی تاثیر کاهش پارامترهای مقاومتی بر روی پایداری تونل های کم عمق در توده سنگ های مختلف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 946
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از پر کاربردترین روش ها برای حفاری فضاهای زیر زمینی، روش چالزنی و آتشباری است. وجود ناحیه خسارت دیده و ترک خورده ناشی از انفجار یکی از جنبه های نامطلوب این روش است. در این مقاله با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود flac 3d به بررسی تاثیر کاهش پارامترهای مقاومت برشی و کششی ناحیه آسیب دیده ناشی از روش چالزنی و آتشباری بر پایداری فضاهای زیر زمینی پرداخته شده است. در این تحقیق ضخامت ناحیه آسیب دیده، 1 متر و میزان فاکتور اغتشاش، 0.5 در ننظر گرفته شده است و از مشخصات دو نوع توده سنگ و دو شرایط تنش مختلف، جهت بررسی تاثیر کاهش پارامترهای مقاومت برشی و مقاومت کششی در ناحیه آشفته ناشی از آتشباری بر روی گسترش ناحیه تسلیم شده اطراف تونل استفاده شده است. پس از بررسی ناحیه تسلیم شده اطراف تونل در حالت های مختلف مشخص گردید که هر چه توده سنگ موردنظر که تونل در آن قرار گرفته ضعیف تر باشد، تغییر پارامترهای مقاومت برشی در ناحیه آسیب دیده تاثیر بیشتر بر روی گسترش ناحیه تسلیم شده اطراف تونل و در نتیجه پایداری تونل می گذارد. همچنین هر چه توده سنگ اطراف تونل مقاوم تر باشد، منطقه تسلیم شده اطراف آن حساسیت بیشتری نسبت به کاهش مقاومت کششی از خود نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها