• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1291
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   استفاده از وسایلی از قبیل چکش های صنعتی، دستگاه های پرس، گیوتین ها و همچنین دستگاه های تقلیل فشار گاز در جوامع صنعتی و نیمه صنعتی رونق زیادی دارد. این وسایل در ضمن فعالیت، با ایجاد صدا و تولید و انتشار ارتعاشات باعث ایجاد محیطی پرتنش و با بهره وری کم می شوند. از طرفی بر اثر کار مداوم، با نشست و عملکرد نامطلوب در طول زمان مواجه خواهند بود. در این پایان نامه با بررسی روش های مختلف در راستای کاهش انتشار ارتعاشات که نتیجه مستقیمی بر روی نشست و تنش زیر پی دارد، سعی در رفع این نقایص گردید. روشهای مرسوم مانند جداکننده های لرزه ای، خلا نسبی، ایزولاسیون و عایق نمودن محل تولید (منبع تولید) و مقصد انتشار و استفاده از ژئوگریدها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطابق بررسی های به عمل آمده با استفاده از ژئوگریدها بهترین نوع بازده در جهت کاهش نشست و افزایش ظرفیت  باربری که نتیجه مستقیم کاهش انتشار ارتعاشات است، به دست آمد. در این پایان نامه سعی شد با تغییر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک، مشخصات هندسی فونداسیون ها و ویژگی های فیزیکی ژئوگرید اثر هر کدام از تغییرات به طور جداگانه بررسی شود. جهت انجام این پروژه از نرم افزار plaxis v 8.2 استفاده شد و تعداد 165 مدل کلی طراحی شد و با تغییر یک پارامتر در هر مرحله اثر آن بر روی سایر پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین برای صحت سنجی پروژه با تعدادی مقالات مرتبط در این زمینه و تئوری های موجود در هر مرحله نتایج به دست آمده مورد سنجش قرار گرفت. از حیث صحت سنجی نرم افزار، با نرم افزار ویرایش جدید plaxis v8.5 هم مدلسازی صورت گرفت که نتایج آنها با یکدیگر مطابقت داشتند. زاویه اصطکاک داخلی خاک (ÿ)، فرکانس تشدید، فاصله اولین لایه سملح کننده از زیر پی و طول مسلح شده با ژگرید، بیشترین تاثیر را در کاهش نشیت و افزایش ظرقیت باربری و تنش داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها