همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • bianchi type-i cosmological models for binary mixture of perfect fluid and dark energy

  نویسندگان :
  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1001
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  we consider a self consistent system of bianchi type-i cosmology and binary mixture of perfect fluid and dark energy. the perfect fluid is taken to be obeying equations of state p pf =γρ pf withγ∈[0,1]. the dark energy is considered to be obeying a quintessence-like equation of state where the dark energy obeys equation of state p de =ωρ de where ω∈[−1,0]. exact solutions to the corresponding einstein field equations are obtained. some special cases are discussed and studied. further more power law models and exponential models are investigated.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها