• بررسی نقش ویژگی های کارآفرینان بر یادگیری سازمانی: رویکرد تحلیل مسیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 817
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یادگیری سازمانی یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر پویایی و سر زندگی در سازمان است. با توجه به تاثیر عوامل مختلف فردی، محیطی و سازمانی بر یادگیری سازمانی، هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش ویژگی های کارآفرینان ( خلاقیت، استقلال طلبی، کنترل درونی، تحمل ابهام و توفیق طلبی) بر یادگیری سازمانی می باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی_ همبستگی با رویکرد تحلیل مسیر است. نمونه پژوهش، شامل 208 نفر از کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (102 نفر هیات علمی و 106 نفر کارمند) است که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها، زیر مقیاس یادگیری سازمانی پرسش نامه ی کارآفرینی سازمانی ایزدیار (1390) و پرسش نامه ی ویژگی های کارآفرینان رحیمی (1383) استفاده گردید. نتایج نشان داد که تحمل ابهام به صورت مستقیم، مثبت و معنادار و توفیق طلبی به صورت مستقیم، منفی و معنادار و نیز خلاقیت، استقلال طلبی و کنترل درونی به صورت غیر مستقیم قادر به پیش بینی یادگیری سازمانی هستند. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها