• فرصت ها و تهدیدهای بین المللی شدن آموزش عالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 1541
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  جهانی شدن در مقام روندی از دگرگونی ها و تحولات از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر رفته و علم، فرهنگ و سبک زندگی را در بر می گیرد. از این جهت جهانی شدن پدیدیه ای چند بعدی است که قابل تسری به عرصه های گوناگون علمی، اقتصادی، ساسی، اجتماعی، دینی، اخلاقی، حقوقی، فرهنگی و فناوری است که نتایج قهری آن بسیاری از ارکان ارزشی جوامع را متاثر می سازد. از منظر یونسکو، پدیده ی جهانی شدن به معنی اختلاط و در هم نوردیده شدن مرزها، بر آموزش عالی تاثیرگذار است و بین المللی شدن آن، گزینه ای است که برای پاسخگویی به فرصت ها و چالش های جهانی شدن اختیار می شود. از این رو ضرورت بررسی چگونگی گسترش کمی و کیفی فرصت های آموزشی در آن انکار ناپذیر است، که این بررسی چگونگی مواجه شدن با چالش ها و فرصت های پیش آمده از جهانی شدن را بین المللی سازی آموزش عالی گویند. به طور کلی هدف عمده بین المللی سازی آموزش عالی توسعه ی دانش، توانایی، نگرش و ارزش هایی است که در سطح بین المللی شناخته شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با رویکردی توصیفی با هدف بررسی تهدیدهایی چون علاقه ملت ها به حفظ تقیدات فرهنگی، واقعیت های سیاسی و امنیت ملی، هزینه ها و ...، و فرصت هایی چون تبدیل آموزش استاد محور به دانشجو محور، از بین رفتن محدودیت زمان و مکان و ...، در بین المللی شدن آموزش عالی می پردازد. در این راستا برای شناخت و بررسی تهدیدها و فرصت های بین المللی شدن آموزش عالی، ابتدا به  شرح و توصیف مفاهیم جهانی شدن و بین المللی شدن اشاره می شود و سپس ضمن تشریح دلایل ضرورت بین المللی شدن آموزش عالی در ایران، به شناسایی عوامل، شرایط، منابع، امکانات، تنگناها و فرصت های مناسب برای آن می پردازد. در نهایت، محقق ضمن جمع بندی پژوهش، راهکارهایی چون افزایش مبادلات استاد و دانشجو در سطح بین المللی سازی آموزش عالی را با توجه به فرصت ها و تهدیدهای پیش رو، ارائه می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها