• بررسی پارامترهای کلیدی چشمه زمین لرزه در شبیه سازی احتمالاتی زمین لرزه بر اساس نرم افزار گسل محدود (exsim)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/07/15
  • تعداد بازدید: 977
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اغلب در مناطقی که جنبش های زمین به ندرت اتفاق می افتند، پایگاه اطلاعاتی مناسبی از شتاب نگاشت های زلزله در دسترس نمی باشد. در این مناطق دوره بازگشت زلزله زیاد و پتانسیل وقوع زمین لرزه پایین می باشد به همین دلیل می توان از رکوردهای شبیه سازی شده استفاده کرد. در طول دهه های اخیر روش های مختلفی برای شبیه سازی رکوردهای زمین لرزه ارائه شده است که ساده ترین و قدرتمندترین روش شبیه سازی زمین لرزه که بر پایه تئوری ارتعاشات پیشا استوار است توسط بور ارائه شده است. مهمترین مشخصه این روش گنجاندن پارامترهای کلیدی زمین لرزه (چشمه، مسیر و ساختگاه) در قالب توابعی ساده می باشد. در این روش ارتعاش تولید شده بر مبنای مدت زمان فرآیند زلزله، بزرگا، فرکانس و فاصله از چشمه زمین لرزه توزیع شده است. در مطالعه حاضر مقادیر مختلف دو پارامتر مهم چشمه زمین لرزه (افت تنش و درصد پالس منتشره از چشمه) در برآورد طیف میانگین پاسخ شتاب و طیف دامنه شتاب فوریه مورد مقایسه قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها