• شبیه سازی زلزله 52 مهرماه 1388 شهر ری به روش گسل محدود تصادفی مبتنی بر فرکانس گوشه دینامیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 940
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   شبیه سازی حرکات زلزله به روش گسل محدود تصادفی، به منظور پیش بینی لرزش های با فرکانس بالای زلزله استفاده می شود. این لرزش ها بر خلاف لرزش های بلند دوره زمین در هنگام زلزله که قابل برآورد و پیش بینی هستند، ماهیتی تصادفی دارند. در مناطقی که شتاب نگاشت موجود نیست، می توان از روش شبیه سازی به روش گسل محدود تصادفی که بر پایه مدل بور قرار دارد، استفاده نمود. در این تحقیق زلزله 25 مهر ماه 1388 شهر ری تهران با بزرگی گشتاوری 4.0 مورد بررسی قرار می گیرد. این زلزله توسط 18 ایستگاه شتاب نگاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ثبت گردیده است. شبیه سازی این زمین لرزه به روش گسل محدود تصادفی، مبتنی بر فرکانس گوشه دینامیک انجام شده است. پارامترهای کاپا و فاکتور کیفیت با توجه به مطالعات قبلی تعیین شده و نسبت طیفی h/v جهت تعیین میزان بزرگنمایی سایت برای هر ایستگاه محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه سازی موید توافق قابل قبول طیف پاسخ نگاشت های شبیه سازی شده و نگاشت های این زمین لرزه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها