• بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری دورباز به کمک قاب های بتن مسلح پیرامونی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 777
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  ساختمان های مصالح بنایی از آسیب پذیرترین ساختمان ها در هنگام زلزله به شمار می روند. برخی از این ساختمان ها، بنا بر مسائل موقعیتی، اجرایی و تاریخی ترجیح داده می شود به صورتی مقاوم سازی شوند که در بهره برداری روزمره و معماری داخلی آنها اختلالی ایجاد نگردد. یکی از روش هایی که دستیابی به این اهداف را امکان پذیر می کند مقاوم سازی به وسیله قاب های پیرامونی می باشد. بر این اساس در این پژوهش دو ساختمان آجری دور باز 1 و 2 طبقه موجود در کشور انتخاب گردید و بر اساس استاندارد 2800، ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه 360) و ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود (نشریه 376) مورد ارزیابی کیفی و کمی قرار گرفت. سپس مدل سازی عددی ساختمان های فوق توسط نرم افزار المان محدود abaqus انجام پذیرفت. در نهایت با توجه به نتایج حاصله از این تحلیل مشخصه ها، محاسن و معایب این سبک مقاوم سازی تا حدودی مشخص و بیان گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها