• بررسی میزان هبستگی بین آسیب پذیری ساختمان های خمشی بتن آرمه نامنظم و خصوصیات حرکت نیرومند زمین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 749
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با سیستم قاب خمشی و با نامنظمی جرمی در ارتفاع، با استفاده از تحلیل های دینامیکی غیرخطی تحت رکوردهای مختلف از زلزله های به وقوع پیوسته در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور آسیب پذیری لرزه ای سازه های انتخابی، براساس شاخص معرفی شده توسط پارک وانگ، ارزیابی شده و میزان همبستگی بین این شاخص و خصوصیات حرکت نیرومند زمین مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که پارامترهایی از جنس جابجایی و شتاب به ترتیب همبستگی ضعیف و متوسطی با مقادیر شاخص خسارت دارند؛ در حالی که همبستگی مناسبی بین پارامترهایی از جنس سرعت و مقادیر شاخص مشاهده می شود. از سوی دیگر محل و نسبت اعمال نامنظمی جرمی، تاثیر قابل توجهی در مقادیر همبستگی بین پارامترهای زلزله و شاخص خسارت مدل های سازه ای مورد مطالعه ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها