• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 822
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مقاله به منظور طراحی سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی سیلندری به محاسبه ضریب رفتار سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی سیلندری پرداخته شده است. با توجه به وابستگی پاسخ سازه های مجهز به ای نوع میراگر به شتاب نگاشت زمین لرزه ورودی و وابستگی ضریب رفتار به شکل پذیری، مقاومت افزون، نامعینی، ارتفاع و ... پنج قاب چهار، شش، هشت، ده و دوازده طبقه در نرم افزار sap2000 طراحی شده و تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی، دینامیکی خطی و غیر خطی افزایشی (برای چهار زمین لرزه مختلف) در نرم افزارabaqus6-10  قرار داده شده اند. سپس عوامل موثر در ضریب رفتار محاسبه و در نهایت ضریب رفتار 16 در حالت تنش مجاز و 11 در حالت تنش نهایی بدست آمده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها