• تأثیر زبری بستر رودخانه در انتشار امواج ناشی از شکست سد خاکی (مطالعه موردی رودخانه آجی چای و سد شهید مدنی )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 846
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پدیده های روگذری جریان و رگاب اثر بسیاری در مسأله شکست هیدرولیکی سد دارند. توجه به آمار خسارت های جانی و مالی شکست سد ایجاب می نماید که با تحلیل مشخصات سیلاب ناشی از آن، در صدد کاهش خسارات برآمد. در این مقاله، تأثیر زبری بستر در سرعت و عمق امواج ناشی از شکست سد شهید مدنی تبریز واقع بر رودخانه آجی چای، بر اثر پدیده های روگذری جریان و رگاب مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از نرم افزار hec-ras معادلات مربوطه تحلیل گشته، سپس سرعت و ارتفاع موج در بازه های مختلف برای زبری های مختلف محاسبه گردیده است. جهت تعیین زبری بستر و سیلاب دشت ها، منحنی های دانه بندی در عمق 30 سانتی متری در طول مسیر رودخانه آجی چای مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس به کمک فرمول های تجربی، ضریب زبری تعیین و با توجه به تغییرات ضریب زبری، بازه های مختلف تعریف گردیده اند. نتایج مطالعات حاکی از آنند که افزایش زبری بستر باعث کاهش سرعت جریان و سرعت امواج می گردد. از طرفی زبری بستر با عمق جریان رابطه مستقیم دارد بطوری که افزایش زبری، سبب افزایش عمق جریان و در نتیجه افزایش ناحیه خطر آب گرفتگی می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها