• اثر پس مانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و خاکستر استخوان جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 677
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این پژوهش اثرات جایگزینی سنگ آهک با پس مانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر قابل دسترس جیره بر شاخص های تولیدی، درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی و فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم خون در 384 جوجه خروس گوشتی یک روزه از سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل 2×4 با 8 تیمار و 4 تکرار 12 قطعه ای جوجه بررسی شد. جوجه ها با جیره های حاوی چهار سطح جایگزینی پس مانده (0، 33.3، 6.66 و 100%) و دو سطح فسفر (به میزان توصیه و 80% درصد توصیه شرکت راس) در دوره 1 تا 42 روزگی تغذیه شدند. درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان و فعالیت آلکالین فسفاتاز در سن 21 و وزن نسبی اجزای لاشه در 42 روزگی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه تحت تاثیر پس مانده و سطح فسفر جیره قرار نگرفت. مصرف خوراک در دوره آغازین تحت تاثیر پس مانده قرار گرفت؛ بطوری که میزان مصرف خوراک در سطح جایگزینی 33.3% پس مانده بیشتر از دیگر سطوح بود (p<0.05). ضربی تبدیل غذایی جوجه های تغذیه شده با 100% فسفر توصیه شده بطور معنی داری بیش از آنهایی بودذ که با جیره 80% تغذیه شده بودند. درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان، فعالیت آلکالین فسفاتاز و وزن نسبی اجزای لاشه تحت تاثیر نوع منبع کلسیم و سطح فسفر جیره قرار نگرفتند. با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می رسد که پس مانده کلسیم دار را می توان در تغذیه جوجه های گوشتی مورد استفاده قرار داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها