• ارزیابی رفتار تغییر حجم و تراکم پذیری خاکهای ماسه ای سیمانی شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 677
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  عمده مطالعات آزمایشگاهی گذشته در زمینه بررسی و تبیین رفتار مکانیکی خاکهای سیمانی شده بر ارزیابی ویژگیهای مقاومت برشی این مصالح استوار بوده است. در این تحقیق سعی شده است که ویژگی های تغییر حجم و تراکم پذیری خاکهای ماسه ای سیمانی شده در شرایط تحکیم یک بعدی ((k0 و سه بعدی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ماسه ریز و بد دانه بندی شده سواحل بابلسر به عنوان مصالح پایه و گچ وسیمان پرتلند به عنوان عامل سیمانی کننده مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه ها در تراکمهای نسبی 30، 50 و70 درصد و درصد سیمانهای 0.5، 1.0 و 1.5 درصد ساخته شدند. دستگاه تحکیم ادومتر برای ارزیابی ویژگیهای تراکم پذیری یک بعدی و سلول سه محوری جهت بررسی خصوصیات تغییرحجم سه بعدی استفاده شدند. با انجام آزمایشها، رفتار تغییر حجم و تراکم پذیری خاکهای سیمانی شده مورد مطالعه قرار گرفت. از جمله موارد مورد بررسی، مقاومت خردشدگی باندهای سیمانی در شرایط k0 و ایزوتروپ در تراکمهای نسبی و درصدهای سیمان مختلف می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تراکم نسبی خاک، درصد و نوع عامل سیمانی کننده به شدت خصوصیات تغییر حجم خاکهای سیمانی را تحت تاثیر قرار می دهند. با ازدیاد تراکم نسبی و درصد سیمان، سختی خاک سیمانی شده افزایش یافته و به عبارتی مدول حجمی و فشار لازم برای خردشدگی باندها افزوده می گردد. نوع سیمانتاسیون نیز عامل مهم و تعیین کننده ای در ویژگیهای تغییر حجم این مصالح بوده و بر رفتار غیرحجم خاک تاثیرگذار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها