اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی آسیب پذیری سد خاکی شاه قاسم با افزایش مقدار نفوذپذیری در قسمت پی به بوسیله آنالیز سه بعدی

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/04/01
  • تعداد بازدید: 757
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   آنالیز نشت یکی از مهمترین مواردی است که می توان به واسطه آن ایمنی سد را در نفاط مختلف نشان داد. جهت جلوگیری از فرسایش به علت پدیده رگاب (piping) می بایست تراوش آب از بدنه و پی سد کنترل شده باشد. مسئله نشت در پی سدها به علت تغییرات ایجاد شده در طول زمان در مقدار نفوذپذیری و بررسی فشار پیزومتریک در آن باعث گردیده که در مطالعات سدسازی بهای بیشتری به تحلیل در پی سد داده شود. در شیوه های مهندسی جهت آنالیز نشت، بیشترین مقدار آب را در بالاترین ارتفاع مقطع سد یا مقاطعی در کل طول سد وارد می کنند. در سال های اخیر با پیشرفت سریع رایانه تحلیل اینگونه مسائل بوسیله مدل های عددی توسعه فراوانی یافته و نتایج موجود حاکی از دقت بالای این روش ها در محاسبه نشت می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش اجزاء محدود بوسیله نرم افزار   seep3dمعادله حاکم بر نشت در حالت سه بعدی در محیط های ناهمگن و ناهمسان مدل بندی شده و با اندازه گیری فشار پیزومتریک در محدوده پی میزان نشت برای مقادیر مختلف نفوذپذیری محاسبه می شو. جهت واسنجی مدل مطالعه ای بر روی سد شاه قاسم صورت گرفته که نتایج مناسب می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها