همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • شناسایی محل های نشت آب کوله سدهای مخزنی (مطالعه موردی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/04/01
  • تعداد بازدید: 750
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  احداث سدها و نشت آب یکی از مسائل مهم سدهای مخزنی بوده است و وجود چنین چالش هایی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مجریان و طراحان این گونه سدها می باشد. نشت آب در سدها دارای اثرات نامطلوبی همچون هدر رفتن آب ذخیره شده، ایجاد فشار منفذی در محیط متخلخل، کاهش تنش موثر بین ذرات خاک و کاهش مقاومت برشی و به طور کلی می تواند تاثیر منفی بر پایداری سدها داشته باشد. از این رو می بایست این مساله همواره مورد توجه مهندسین واقع شود و در صورت وجود هر گونه نشت، ردیابی و تدابیر لازم در نظر گرفته شود. در این پژوهش نشت آب کوله سد مخزنی آزادی به عنوان مطالعه موردی توسط دستگاه الکترومغناطیس و تطبیق نتایج مطالعات ردیابی با حفاری های اکتشافی بصورت نقطه ای-خطی و صفحه ای انجام گردید و بخش های مختلف سد به صورت زون بندی شده تقسیم بندی شدند. نتایج پژوهش بیان گر این بوده است که منشاء کلیه نشتهای آب اتفاق افتاده مخزن سد بوده، سد از کف نشت آب دارای پتانسیل وزنی قابل توجهی بصورت خطی ندارد، بخش های شمال سد دارای دو زون نشت آب: مجاور سرریز و خارج از سرریز می باشد و عمده مسیر تغذیه چشمه های مناطق شمال غربی لوله تخلیه سد از بخش مجاور سرریز است. در پایان با توجه به شرایط و نحوه نشت هر یک از زون ها پیشنهاداتی همچون آب بندی برای مناطق بحرانی و نیز گسترش پرده آب بند در زون های شمالی پیشنهاد گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها