• بررسی اثر طول نفوذ دیوار آببند دراندرکنش دینامیکی با هسته در سد های خاکی، (مطالعه موردی سد کرخه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 694
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از راههای کنترل تراوش در پی آبرفتی سدهای خاکی استفاده از دیوار آببند بتن پلاستیک می باشد. از آنجا که جهت عملکرد یکپارچه بدنه و پی سد در تامین آببندی مطلوبتر، دیوار آببند معمولا در داخل هسته رسی امتداد می یابد لذا با توجه به اختلاف سختی مصالح هسته و دیوار آببند، بررسی اندرکنش هسته و پی با دیوار آببند خصوصا در شرایط وقوع زلزله و حرکات افقی سد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش عددی و نرم افزار flac تاثیر طول نفوذ های مختلف دیوار آببند در داخل هسته رسی یک، سد خاکی در بارگذاری دینامیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل ساخته شده در این مطالعه، مدل سد مخزنی کرخه می باشد و در آن کلیه مراحل شامل ساخت مرحله ای و تراوش مدل گردیده اند. مدل مورد استفاده ابتدا با توجه به نتایج موجود حاصل از ابزار دقیق سد کالیبره شده است. پس از کالیبره کردن با توجه به مطالعات لرزه خیزی انجام شده شتاب نگاشت مناسبی انتخاب و به مدل اعمال گردیده است. در این تحقیق، تاثیر طول نفوذهای مختلف صفر 5، 10، 15 و 20 متر جهت بررسی و تعیین طول بهینه دراین شرایط مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه عددی نشان داد که تغییر مکان افقی و کرنش برشی ماکزیمم در دیوار آببند در مجاورت هسته رسی رخداده و حدفاصل هسته و پی یک نقطه بحرانی برای دیوار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها