• بررسی کاربرد تحلیل پوش اور در مقایسه با تحلیل تاریخچه زمانی در تخمین پاسخ های سازه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 1090
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  توجه به وقوع زلزله های قوی و مخرب در سال های اخیر و خساراتی که به تبع آن ایجاد شده است، ضرورت توجه و اهمیت بیشتر در امر طراحی ساختمان ها را آشکار می کند. در این تحقیق هدف، بررسی میزان دقت تحلیل استاتیکی غیر خطی در مقایسه با تحلیل دینامیکی تاریخچه ی زمانی و بررسی امکان جایگزینی می باشد. چهار قاب سازه ای منظم با تعداد طبقات 6، 9، 12 و 15بر اساس ویرایش سوم آیین نامه 2800 زلزله در نرم افزار etabs2000 طراحی شده و سپس با استفاده از نرم افزار المان محدود abaqus تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش اور) و تحلیل دینامیکی غیر خطی (تاریخچه ی زمانی) با استفاده از 3 شتاب نگاشت قرار گرفته اند. پارامتری که مورد ارزیابی قرار گرفته است، دریفت بین طبقات می باشد. در مورد پارامتر دریفت در سازه های منظم با ارتفاع کمتر تحلیل پوش اور با توزیع بار یکنواخت اختلاف کمتری با تحلیل تاریخچه زمانی دارد، ولی در سازه های با ارتفاع بیشتر این اختلاف افزایش می یابد. در کل تحلیل پوش اور در تخمین دریفت خطای کمی ایجاد نموده است، از این رو با توجه به مشاهدات شاید بتوان گفت که این تحلیل در تخمین دریفت مناسب می باشد. نتایج به دست آمده، در مورد سازه های منظم صادق است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها