• ارزیابی شاخص خسارت قابهای فولادی خمشی در ترازهای عملکرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 911
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی سازه ها تحت تاثیر زلزله ها از روی شاخص خسارت تعیین می شود. توابع مختلفی برای بیان تابع خسارت توسط محققین برای کمی نمودن میزان خسارت وارد بر سازه ارائه شده است. که عمدتا بر مبنای تحلیل های دینامیکی غیرخطی و رفتار چرخه ای اعضای سازه بیان شده است. بدلیل وجود عدم قطعیت های گوناگون و پیچیدگی های روش های دینامیکی در این مقاله از روش تحلیل بارافزون برای تعیین شاخص خرابی استفاده شده است. جهت ارزیابی و کمی نمودن میزان خسارت وارد بر سازه در هر تراز عملکرد، شاخص خسارت اصلاح شده ای بر اساس کاهش سختی سازه در هر تراز عملکرد معرفی شده و نتایج این شاخص خسارت با شاخص های دیگر نظیر شاخص خسارت بر مبنای انرژی و شاخص خسارت بر مبنای انرژی و شاخص خسارت بر مبنای پریود سازه مقایسه گردیده است. بدین منظور با بررسی سه گروه از ساختمانهای 6، 3 و 12 طبقه با در نظر گرفتن منابع عدم قطعیت ها و آنالیز احتمالاتی، میزان شاخص خسارت در هر تراز عملکرد و جابجایی نسبی نظیر آنها تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص خسارت تعریف شده بر مبنای تغییرات سختی، نتایج مناسب تری را نسبت به شاخص های خسارت بر حسب پریود و انرژی بدست می دهد. همچنین در تراز استفاده بی وقفه میزان آسیب سازه معادل %20، در تراز ایمنی جانی %80، آستانه فروریزش %90 و میزان آسیب سازه در تراز نظیر فروریزش کلی معادل %97 خواهد بود. همچنین نتایج بررسی عدم قطعیتها نشان می دهد که بیشترین حساسیت شاخص خسارت در تمام ترازها بترتیب مربوط به مشخصات هندسی مقاطع و بار مرده بوده و با افزایش تعداد طبقات سازه، حساسیت شاخص خسارت نسبت به پارامترهای دارای عدم قطعیت کاسته می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها