• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 1039
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  نظام اجرایی و تشکیلات برنامه ریزی شهری در کشور به علت وابستگی مدیریتی شهرها به وزارت کشور در سازمان واحدی متمرکز نیست. مراجع تصویب طرح های شهری متنوع بوده و گاه کاملاً از یکدیگر متنوع هستند. هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل ساختار نظام شهرسازی در ایران، و شناسایی وجوه مختلف تأثیرگذار در عملکرد نظام شهرسازی کشور است. روش تحقیق در این پژوهش نیز از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی و توصیفی می باشد. بر اساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق، در واقع مسائل و مشکلات نوع نظام حاکم بر شهرسازی کشور را مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه ای که به دست آمد عدم کارایی نظام حاکم بر شرایط فعلی شهرسازی را بیان می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم