• ارزیابی ضریب اصلاح معیار پذیرش میانقاب ها در حالت خطی با قاب پیرامونی فولادی و بتنی، بر پایه نتایج آزمایشگاهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/01
  • تعداد بازدید: 685
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش به ارزیابی مقادیر ضریب اصلاحی m برای میانقاب های بنایی، بر پایه داده های آزمایشگاهی پرداخته شده است. بدین منظور، داده های آزمایشگاهی موجود در ادبیات فنی بر اساس نوع مصالح و نوع قاب پیرامونی دسته بندی شده اند و مقادیر m برای هر یک از آنها محاسبه شده است. در این پژوهش علاوه بر استفاده از داده های ایده آل شده منحنی تقاطع (backbone) که در راهنماهای بهسازی چون asce 41-06 توصیه شده است، از داده های ایده آل شده پوش منحنی نیز در راستای ارزیابی تفاوت مقادیر آن در محاسبه پارامتر m استفاده شده است. مقادیر ضریب اصلاحی ذکرشده برای هر دو ربع اول و سوم (ناحیه مثبت و منفی) محاسبه و مقایسه شده است. در این مقاله نشان داده شده است که مقادیر m محاسبه شده در ربع اول و سوم و نیز مقادیرm  محاسبه شده از داده های منحنی ایده آل شده تقاطع و پوش به طور کامل با یکدیگر متفاوت است. این مقاله نشان داد که مقادیر m محاسبه شده از داده های منحنی پوش محافظه کارانه تر بوده و به طور معمول کمتر از مقادیر داده های منحنی تقاطع است. علاوه بر این مقادیر m بر اساس نوع قاب و مصالح مورد استفاده برای میانقاب های غیرمسلح بنایی طبقه بندی و ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها